yatırım

Mazyounah Serbest Bölge Pakti Inked

Kuveyt firması diğer hizmetler yanı sıra yol, elektrik şebekeleri, su ve telefon hatları geliştirmek için ..